logo

RİYAZİYYAT DÜNYASI

Rebuslar, Testlər, Məsələlər, Prezentasiyalar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümler

 

Aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır.

K. Veyerştras

2. Riyaziyyatı "qonşunu seyr edir" kimi öyrənmək olmaz.

A.Huven

3. Yer üzünün ən məsum məşğuliyyəti riyaziyyatdır.

M.K. Atatürk

4. Riyaziyyat öz qalasının qapısını yalnız güclü və cəsarətli insanlara açır.

A.P. Konforoviç

5. Riyaziyyat elmlərin həm şahı, həm də xidmətçisidir.

E.T. Bell

6. Riyaziyyat- əqlin gimnastikasıdır.

A.V. Suvorov

7. Uçuş - Sanki bir riyaziyyatdır.

Çkalov

8. Rəssamlıqda və poeziyada olduğu kimi riyaziyyatın da özünəməxsus gözəlliyi var.

H.E. Jukovskiy

9. İnsanın böyüklüyü onun düşünmə qabiliyyəti ilə ölçülür.

B.Paskal

10.Həndəsə bizim əqli qabiliyyətimizi inkişaf etdirməyə, düzgün düşünməyə və doğru fikir yürütməyə imkan verir.

Q. Qaliley

11. Fizika elminin sağ əli kimyadır; riyaziyyat isə onun gözüdür.

M.V. Lomonosov

12. Məhz riyaziyyat güvənilə bilən qanunlar verir; bu qanunlara əməl edən insanı hissləri aldada bilməz.

L. Eyler

13. Riyaziyyat bütün dəqiq elmlərin danışdığı dildir.

N.İ.Lobaçevskiy

14. İnsanlar ededler kimidir.O insanın deyeri ise o ededin içinde olduğu eded ile ölçüler.

İsaak Nyuton

15. Riyaziyyatda qeyri-müəyyən fikri ifadə edən hər hansı bir simvol yoxdur.

Anri Puankare

16. Riyaziyyat - fərqli şeyləri eyni ad ilə söyləyə bilmək məharətidir.

Anri Puankare

17. Ədədlər (rəqəmlər) dünyanı idarə etmirlər, lakin onlar dünyanın necə tənzimləndiyini göstərir.

İ.Qete

18. Hər bir təbiət elmindəki həqiqətin sayı riyaziyyat elmində olduğu qədərdir.

İ.Kant

19. Uşaq yaşlarından riyaziyyatla məşgul olan insan diqqətini və şüurunu inkişaf etdirir, iradəsini möhkəmləndirib inadkar olur

А. Markuşeviç

20. Qəlbən şair olmayan insan əsla riyaziyyatçı ola bilməz.

S.Kovalevskaya

21. Hər bir ölkədə riyaziyyat elminin gücü ilə dövlətin gücü bir-birinə paraleldir.

B.Napoleon

22. Riyaziyyatda yerinə yetirilməsi lazim olan ilk şərt - dəqiq olmaq, ikinci şərt - aydın və mümkün olduğu qədər sadə üsullar aramaqdır

L. Karno

 

Burada min illərlə müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılmış, insanların məntiqlə düşünüb danışmasına xidmət edən maraqlı məlumatlar da toplanmışdır.

Boş vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün müxtəlif əyləncəli məlumatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

riyaziyyat_s


Əlaqə üçün:

matchild@yandex.ru
ve ya
info@riyaziyyat.info.