logo

RİYAZİYYAT DÜNYASI

Rebuslar, Testlər, Məsələlər, Prezentasiyalar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümler

 

Riyaziyyatdan bəzi yardımçı məlumatlar


Rəqəmlər: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Qiymətli rəqəmlər: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Birrəqəmli ədədlər: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Natural ədədlər: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...

Cüt ədədlər: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28...

Tək ədədlər: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27...

Yuvarlaq ədədlər: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120..
İstənilən a, b, c ədədləri üçün aşağıdakı bərabərliklər dogrudur:

1. Toplamanın yerdəyişmə qanunu: a+b=b+a

2. Toplamanın qruplaşdırma qanunu: a+(b+c)=(a+b)+c

3. a+0=a

4. Vurmanın yerdəyişmə qanunu: ab=ba

5. Vurmanın qruplaşdırma qanunu: a(bc)=(ab)c

6. Vurmanın toplamaya nəzərən paylama qanunu: a(b+c)=ab+ac

7. a*1=a

 
Burada min illərlə müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılmış, insanların məntiqlə düşünüb danışmasına xidmət edən maraqlı məlumatlar da toplanmışdır.

Boş vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün müxtəlif əyləncəli məlumatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

riyaziyyat_s


Əlaqə üçün:

matchild@yandex.ru
ve ya
info@riyaziyyat.info.