logo

RİYAZİYYAT DÜNYASI

Rebuslar, Testlər, Məsələlər, Prezentasiyalar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümler

 

Rebusları həll edin.


I.

Eyni hərflər eyni rəqəmləri, müxtəlif hərflər müxtəlif rəqəmləri bildirir.II.

16 ədəd kibritdən 5 kvadrat düzəldilmişdir. 2 ədəd kibritin yerini elə dəyişin ki, kvadratların sayı bir ədəd azalsın.III.

8 kibrit və bir düymə vasitəsi ilə şəkildə göstərilən balığı qurun. Üç kibrit və düyməni elə dəyişin ki, balıq əks tərəfə üzən kimi görünsün.IV.

Eyni hərflər eyni rəqəmləri, müxtəlif hərflər isə müxtəlif rəqəmləri bildirir.V.

Şəkildə gördüyünüz kimi 6 eyni kvadrat 17 kibritdən düzəldilmişdir. 5 kibrit götürüb, qalanlarına dəymədən kvadratların sayını 3-ə endirə bilərsinizmi?VI.

Eyni hərflər eyni rəqəmləri, müxtəlif hərflər isə müxtəlif rəqəmləri bildirir.VII.

Xanalara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmlərini elə yerləşdirin ki,hər sətirdə alınmış ədəd 7-ə və 9-a bölünsün. Burada min illərlə müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılmış, insanların məntiqlə düşünüb danışmasına xidmət edən maraqlı məlumatlar da toplanmışdır.

Boş vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün müxtəlif əyləncəli məlumatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

riyaziyyat_s
 


Əlaqə üçün:

matchild@yandex.ru
ve ya
info@riyaziyyat.info.