logo

RİYAZİYYAT DÜNYASI

Rebuslar, Testlər, Məsələlər, Prezentasiyalar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümler

 

Düzbucaqlı üçbucaq - IV hissə

Bu səhifədə düzbucaqlı üçbucağın kateti və hipotenuzu verildikdə düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü və medianı, katetlərin hipotenuz üzərində proyeksiyaları ilə əlaqədar olan məsələlərə baxılır.

Məsələlərin həlli yollarına aid məsləhətlər də verilir.Cavab :

 
Burada min illərlə müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılmış, insanların məntiqlə düşünüb danışmasına xidmət edən maraqlı məlumatlar da toplanmışdır.

Boş vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün müxtəlif əyləncəli məlumatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

riyaziyyat_s


Əlaqə üçün:

matchild@yandex.ru
və ya
info@riyaziyyat.info.