logo

RİYAZİYYAT DÜNYASI

Rebuslar, Testlər, Məsələlər, Prezentasiyalar.....

 
riyaziyyat_mat3
 
riyaziyyat_bas1
 
riyaziyyat_ss
 

Yeni bölümlər

 

4-cü sinif riyaziyyat testi

I variant
А)6; B)36; C)54; D)15.А)300; B)400; C)40; D)1600.А)240 sm; B)42 sm; C)1960 sm; D)160 sm.А)300 dəqiqə;B)30dəqiqə;C)45 dəqiqə; D)180 dəqiqə.А)17; B)16; C)106; D)107.А)Toplama; B)Çıxma; C)Vurma; D)Bölmə.А)120; B)80; C)5; D)2000.А)14 sm2; B)28 sm2; C)48 sm2; D)36 sm2.А)14 sm; B)28 sm; C)48 sm; D)24 sm

А)16 km; B)8 km; C)48 km; D)3 km.А)28 km; B)48 km; C)16 km; D)20 km.А)1 saat; B)4 saat; C)3 saat; D)7 saat.


    


4-cü sinif riyaziyyat testi_II variant

 
Burada min illərlə müxtəlif xalqlar tərəfindən yaradılmış, insanların məntiqlə düşünüb danışmasına xidmət edən maraqlı məlumatlar da toplanmışdır.

Boş vaxtlarını daha səmərəli keçirmək üçün müxtəlif əyləncəli məlumatlar da nəzərdə tutulmuşdur.

riyaziyyat_s

Əlaqə üçün:
matchild@yandex.ru
ve ya
info@riyaziyyat.info.

Sinif Testləri